jueves, 12 de abril de 2007

PROGRAMA ESCOLAR D'HABILITATS SOCIALS I EMOCIONALSSENTIMENTS I EMOCIONS

El món dels sentiments i les emocions és molt important, perquè està a la base del nostre comportament com a persones i, per això, a la base del funcionament de famílies i parelles.

Hi ha qui diu que allò que s’ha anomenat normalment "Intel·ligència" és simplement el que amiden els tests d'intel·ligència. Es compon d'una sèrie de factors que tenen que veure amb capacitats verbals i no verbals: memòria, raonament abstracte, percepció, processament de la informació, solució de problemes, capacitats visuals i motòriques. Com un resum de tots aquestos factors hi ha un super-factor que seria el d'intel·ligència general.

Sempre s'havia pensat que les persones més intel·ligents serien les que triomfarien en la vida, però no és així, i després de moltes investigacions s’ha demostrat que l'èxit en la vida no està determinat pel coeficient d'intel·ligència ni per les notes que es trauen a l'escola o a la Universitat, sinó per altres factors. I tots aquestos factors serien els qui conformarien allò que els entesos anomenen intel·ligència emocional.

Hi ha cinc grans factors que determinen la competència emocional de les persones:

 • Auto-coneixement: Identificació dels propis sentiments, saber què se sent i per què.
 • Auto-control: Saber manejar els propis sentiments i poder recuperar-se dels sentiments que són negatius.
 • Motivació: Ser aplicat, no desanimar-se quan no ix una tasca
 • Empatia: Entendre el que senten les restants persones, posar-se en el lloc de les altres persones.
 • Habilitat Social: Orientar-se en relació a les altres persones, i saber implicar-se amb elles.

Tots aquests factors són els que conformen el que s'entén per intel·ligència emocional. Les persones que dominen aquestos factors tindran moltes més possibilitats de "tindre èxit" cosa que pot tindre molt que veure amb "ser feliç".

És clar que la base de l’Educació Emocional és la família. Les xiquetes i els xiquets aprenen a viure a casa, segons es comporten son pare, sa mare, els seus parents... Però també cal tenir en compte que l’Escola -i especialment l’Educació Infantil i la Primària- ha de plantejar-se també com a objectius educatius els objectius de l’educació emocional. Els xiquets i xiquets poden aprendre diferents manera de reaccionar, d’entendre les altres persones i d’entendres a ell/ella mateix, i l’escola també haurà d’assumir aquest ensenyament/aprenentatge perquè, com s’ha dit abans, aquests factors emocionals són els que marcaran el futur d’aquestes personetes.

EL CAMÍ, PROGRAMA D’HABILITATS SOCIALS I EMOCIONALS A L’ESCOLA

Es tracta d’un conjunt de materials (una història, una metodologia, unes làmines de dibuix i un matrial d’avaluació) per tal de fer possible un entrenament de diferents habilitats socials i emocionals.

S’aprofita la narració d'un viatge "iniciàtic" d'un grup de xiquetes i xiquets, que van a salvar el seu País de l'encís d'un bruixot arribant al "País dels Mil Colors" per indicacions d’un ocell màgic...

El programa consta de 12 sessions, en la primera de les quals es planteja la història i en la darrera un resum de l'aplicació de totes les habilitats.

Es interessant que les sessions es preparen d'una forma dinàmica i motivadora, aconseguint que els xiquets i xiquetes de la classe s’introduïsquen en la dinàmica del viatge.

La narració del que els va passant dona peu a l'entrenament de les habilitats necessàries per tal de poder seguir el camí.

En acabar el viatge hauran aconseguit de diferents maneres allò que l'ocell els havia indicat: un cercle vermell. El mateix camí dibuixat al mapa és un cercle vermell. Però allò més important és que en acabar el camí els xiquets i les xiquetes han canviat i per això ha canviat tot el seu poble.

Els materials necessaris s’indiquen en cada sessió per tal d'anar donant ambient a la narració del conte. Normalment seran els personatges que van apareixent i algun altre element complementari. Els elements es presenten com a dibuixos, però poden fer-se’n servir elements naturals o fets a propòsit.

Caldria ambientar la classe o el lloc on s’haja de realitzar l’activitat, i ací té molt té molt a dir la imaginació del professor o professora.

Des de la primera sessió es penjaran les parts del mapa per tal d’anar completant-lo un mapa del camí que va fent-se perquè l'alumnat puga tenir present la història. Aquest mapa, que anirà completant-se sessió a sessió, caldria que es col·locara a una paret de la classe.

Narració del text: El text que es proposa és un text obert que hauria d'anar adaptant-se a la realitat de cada classe, tant a nivell de llenguatge, major o menor concreció o desplegament de les activitats, etc.

Cal que al començament de cada sessió es faça entre tots un resum del que ha passat abans en la història, aprofitant el mapa i el camí marcat

Com que és molt difícil tindre 12 sessions setmanals seguides, caldrà que en reiniciar el programa després d’alguna de les vacances es faça un resum del que havia passat abans.

Les 12 sessions de treball són:

 1. Monstres, Ratolins I Persones.
 2. Saludar Be
 3. Dir I Escoltar Coses Boniques
 4. Queixar-Se
 5. Dir Que No
 6. Presentar-Se
 7. Preguntar Per Que
 8. Donar Les Gràcies
 9. Demanar Que Facen Alguna Cosa Per Tu
 10. Defendre Els Teus Propis Drets
 11. Iniciar I Seguir Una Conversa
 12. Conclusió

Activitats: Les activitats enunciades són també indicatives i flexibles, podent-se perfectament modificar segons les necessitats i l'evolució de cada grup d'alumnes. Es interessant que entre sessió i sessió s'utilitzen els materials del conte, per tal de dibuixar, pintar, dramatitzar, etc. I que les habilitats que vagen aprenent-se es posen a la pràctica a classe d'una manera constant.

Avaluació: Cal fer un seguiment de cada sessió, per tal d'avaluar el programa com a tal i poder fer esmenes i noves propostes per a posteriors aplicacions.


COM ACCEDIR ALS MATERIALS: Cas que estigueu interessats en l’aplicació dels materials podeu escriure’m o telefonar-me i mirarem com fer-vos-els arribar.

2 comentarios:

Montse dijo...

Trobo molt interessant aquest programa de treball a l'aula. M'agradaria poder compartir la teva opinió sobre la utilitat d'aplicar-ho en grups de diversitat a Secundària. Crec que seria necessària una adapatació de la història. (Pot ser ja existeix). I encara seria més interessant poder fer un treball individualitzat amb els nois i noies amb dificultats d'autocontrol emocional.
Faig el comentari des de la intervenció psicopedagògica en un IES.

Anónimo dijo...

Bones, hem dic Laura i sóc una estudiant de pràctiques de mestre d'educació infantil. Estic fent la meva proposta didàctica sobre les habilitats socials en una escola d'educació especial, i m'agradaria poder posar-me en contacte amb vostè per correu per poder accedir al material que ha proposat i així poder tenir i completar algunes de les activitats que tenia pensades de dur a l'aula.

Cordialment,

Laura