viernes, 28 de septiembre de 2012

GUIA SOBRE L'ADOPCIÓ PER AL PROFESSORAT


És important que els professors i professores, que estan dia a dia amb el seu grup d'alumnes, tinguen clars alguns conceptes sobre les famílies "no convencionals", entre elles les adoptants. I que utilitzen un llenguatge i realitzen les activitats a la classe de manera que afavorisquen l'adaptació de l'alumnat que ha estat adoptat pels seus pares i l'aprenentatge de l'Adopció per tota la classe. 

Adjunte un senzill document on hi ha una sèrie de recomanacions i activitats. Espere que el passeu al professorat al que puga ser-li útil. 

Podeu baixar versió en valencià i en castellà.


 


No hay comentarios: